Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen

Duurzaamheid is voor ons een uitermate belangrijk onderdeel van onze dagelijkse bedrijfsvoering. Wij investeren continu in innovatieve oplossingen die een bijdrage leveren aan duurzame oplossingen en maatschappelijke toegevoegde waardes.

Energieneutraal
Wij streven er naar om klimaat vriendelijk te ondernemen. Met als doel CO2 neutraal te zijn waarbij eventuele restwaardes worden gecompenseerd. Dit vraagt om blijvende investeringen in onze onderneming. Zo hebben wij diverse warmte pompen geplaatst waardoor een deel onze huisvesting van het gas is afgekoppeld. Al onze verlichting is volledig uitgevoerd in energiezuinige LED verlichting. Ons dak is uitgerust met een zonne-energiecentrale van bijna 1.000 vierkante meter.

Kwaliteit en veiligheid
Als marktleider willen wij de beste kwaliteit blijven bieden. Dit vraagt een doorlopend proces van investeren, innoveren, naleven en borgen van alle regels op gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit. Hieraan is onder andere het ISO-9001 en het VCA certificaat verbonden.

Circulair ondernemen
Wij proberen onze afvalstromen te minimaliseren en wij zetten in op maximaal herbruikbare materialen. Al onze producten zijn ontwikkeld met een zeer hoge kwaliteit met als doel een maximale levensduur. Tijdens de productie worden restmaterialen gescheiden en als nieuwe grondstoffen aangeboden. Aan het einde van de levensduur zijn onze kasten volledig te recyclen waardoor er geen milieubelasting is. Door onze hoge kwaliteit worden steeds vaker bestaande producten door ons terug genomen en na een renovatie als volwaardig nieuw weer toegepast. Dit tweede leven van bestaande kasten levert een enorme bijdrage aan de circulaire economie.