Het Plein: statement voor kwaliteit in de openbare ruimte