Lammermarkt Leiden: van bolwerk tot toegankelijk plein