Markt en Elektra

Markten en Elektriciteit

Een moderne markt kan tegenwoordig niet zonder goede elektriciteitsvoorzieningen. Zo eist de warenwet bij sommige kooplieden elektrisch gereguleerde koelingen en heeft bijna iedereen behoefte aan goede verlichting.
Daarnaast is er de opkomst van elektronische apparatuur zoals weegschalen, kassa’s en betaalmiddelen die de behoefte aan elektra laat toenemen.

Elektra en veiligheid
Elektriciteit is een nuttige en praktische energiebron. Echter bij onjuist gebruik is elektriciteit levensgevaarlijk. Om deze gevaren te beheersen en zorgen dat er een veilige situatie is, zijn er diverse wettelijke normen.

Regelgeving
Voor de standaard elektrische voorzieningen (230V/400V) zijn er twee belangrijke normen van toepassing:
– Bij aanleg van installaties: NEN1010 en jurisprudentie (aansprakelijkheid);
– Bij gebruik van installaties: ARBO-wet (NEN-EN 50110-01 en NEN3140).

Via separate pagina’s wordt ingegaan in de belangrijkste regels bij aanleg en gebruikt van elektra op markten. Klik op de button om deze pagina’s te lezen.

REGELS EN PRAKTIJK BIJ AANLEGREGELS EN PRAKTIJK BIJ GEBRUIK