Persoonsgegevensbeleid

Het persoonsgegevensbeleid ofwel privacy policy geeft aan hoe BUITENkast techniek omgaat met verworven persoonsgegevens conform de Algemene Gegevensbescherming (AVG).

Algemeen
Alle gegevens die aan BUITENkast techniek door worden gegeven of worden verzameld, worden door BUITENkast techniek opgeslagen en uitsluitend in eigen verband gebruikt. Dit in het kader van verantwoord klantenbeheer, bedrijfsvoering en wettelijke verplichtingen.

U heeft het recht van toegang inzage, tot verbetering en verwijdering van uw eigen persoonsgegevens.

Verwerking van gegevens
Voor het verzorgen van de dienstverlening worden de alleen noodzakelijke persoonsgegevens verwerkt dit kunnen zijn:
voor- en achternaamgeslachtafdeling/organisatie onderdeeladresgegevenstelefoonnummerse-mailadresoverige persoonsgegevens die actief verstrekt zijn
BUITENkast techniek neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Bij een eventueel inbreuk in verband met persoonsgegevens, ofwel een datalek, zal BUITENkast techniek de betreffende personen tijdig informeren met alle informatie die zij bezit en passende maatregelen treffen om (verdere) schending te voorkomen en/of te beperken. Bij een geconstateerd datalek wordt er door BUITENkast techniek melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

BUITENkast techniek zal de persoonsgegevens binnen vijf jaar wissen. Tenzij in het kader van wettelijke verplichtingen van BUITENkast techniek de gegevens langer bewaard dienen te worden.

BUITENkast techniek verleent aan haar klanten, voor zover redelijkerwijs mogelijk, bijstand bij het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (artikel 35 en 36 AVG).

BUITENkast techniek zal bij klanten alle informatie, voor zover redelijkerwijs mogelijk, ter beschikking stellen om klanten in gelegenheid te stellen om aan de verplichtingen van de AVG of andere toepasselijke wetgeving van persoonsgegevens te voldoen. Daarnaast zal PUTkast op verzoek van klanten meewerken aan audits, zoals inspecties. BUITENkast techniek is gerechtigd eventuele kosten die hiermee gemoeid gaan in rekening te brengen bij de aanvrager.

Vertrouwelijkheid
BUITENkast techniek zal gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan geselecteerde derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de opdracht en diensten aan de betreffende personen. Medewerkers van BUITENkast techniek en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van gegevens te respecteren. Alle medewerkers van BUITENkast techniek en betrokken ingeschakelde derden hebben een geheimhoudingsverplichting.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser van de bezoeker worden opgeslagen op de computer van de bezoeker. BUITENkast techniek gebruikt cookies om een Contractant te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen BUITENkast techniek in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van haar bezoekers. Cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Het daartoe opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam en andere persoonsgebonden gegevens. Bezoekers kunnen hun browser zo instellen dat tijdens het gebruik van de website en/of webportaal bij BUITENkast techniek geen cookies ontvangt.

Logbestanden
BUITENkast techniek gebruikt IP adressen om trends te analyseren, gebruikers te volgen, en het verzamelen van demografische informatie. Deze IP adressen zijn niet gekoppeld aan aan uw naam en andere persoonsgebonden gegevens.

Nieuwsbrief
Relaties kunnen per e-mail persoonlijk bericht krijgen om op de hoogte te blijven van onze producten en diensten, recente projecten, marktontwikkelingen en relevante vakbeurzen. Bij iedere e-mail heeft u de mogelijkheid om u blijvend af te melden via de afmeldknop.

Contact
Voor eventuele nadere informatie of om uw rechten uit te oefenen kunt altijd contact met ons opnemen.

BUITENkast techniek
Witte Vilnderweg 16
1521 PS Wormerveer
info@putkast-techniek.nl