Steeds meer aandacht voor kwaliteit in de openbare ruimte